Flexibility in Work and Care */?>

team

Team DK
Citizenship, flexibility and diversity in work-care relations

Medborgerskab, fleksibilitet og mangfoldighed i forholdet mellem arbejde og omsorg

About the topic

What? The Danish team will “translate” (i.e. collect, summarize, make understandable and accessible) findings from existing research projects within the EU Framework Programmes and initiate their discussion in a local context.
Hvad? Det danske team vil oversætte og opsummere resultaterne fra de eksisterende EU-ramme program projekter og igangsætte en debat i en lokal sammenhæng.

Where? The Danish team will implement local dissemination activities in Copenhagen, Denmark.
Hvor? Det danske team vil gennemføre lokale formidlingsarrangementer i København og Roskilde.

Main sub-themes: (1) Gendered Citizenship and Work-Care relations;
(2) Diversity and flexibility in family policy.
Hovedpunkter: (1) Det kønsspecifikke medborgerskab og arbejde-familie relationer;
(2) Mangfoldighed og fleksibilitet i familiepolitikken

Why? To support the current national policy debate on the need of diversity and flexibility of work-care policies and of gender equal conditions for participating in both paid work in the labour market, caring activities in the household, and in different forms of unpaid work in politics and organisations. Denmark has been outspoken in the flexicurity debate and has a labour market characterised by decentralised decision making. What does that have of implication for gender equality on citizenship, diversity and social protection?
Hvorfor? For at støtte en national debat om behovet for en større forskellighed og fleksibilitet i familie – arbejdslivspolitikken samt skabe rammerne for at mænd og kvinder på lige vilkår kan deltage i lønarbejde og omsorgsaktiviteterne i hjemmet. Danmark bliver fremhævet for sin flexicurity politik. Danmark har et arbejdsmarked, der er karakteriseret ved, at beslutninger vedrørende løn, arbejdstid og arbejdsvilkår bliver taget lokalt. Det centrale spørgsmål er, hvilken betydning det har for ligestillingen mellem kønnene, medborgerskabet, mangfoldigheden og det sociale sikkerhedsnet.

Whom to reach? Through local events in Copenhagen and Roskilde: NGOs, policy makers (middle/higher level), trade unions and think tanks. Through policy briefs: NGOs and policy makers in Denmark. Through the press: general public (e.g. newspapers, tv and radio).
Hvem er målgruppen? Via forskellige konferencer og møder i København og Roskilde tages der kontakt til NGO‘er, fagforeninger og politikere. Der distribueres materialer, brochurer til NGO’er, tænketanke og politikere. Via pressen tilstræbes at nå den brede offentlighed (fx avisartikler, deltagelse i tv- og radioprogrammer).

What will be disseminated?: We will disseminate research findings from the following projects:
Hvad vil blive formidlet?: Vi vil formidle forskningsresultater fra nedenstående projekter:

(1) WORKCARE (2006-2009), a project on the social quality and changing relationships between work, care and welfare in Europe.
(2) HWF (2000-2003), a project on households, work and flexibility.
(3) CINEFOGO (2005-2009), a project on civil society and new forms of Governance in Europe.
(4) RECWOWE (2006-2011), a project on reconciling work and welfare in Europe.
(5) BETWIXT (1998-2001), a project on integration and inclusion in the form of a comparative study in local dynamics of precarity and resistance to exclusion in urban contexts.

Team Facts:

DK Team (P3): UNIRUC- Roskilde University
Researcher: Professor. Thomas Boje (UNIRUC) and Associate Professor Anders Ejrnæs
 (UNIRUC)
Knowledge transfer: Associate Professor Rasmus Willig, Email: willig@ruc.dk (UNIRUC) and Associate Professor Anders Ejrnæs
Communication: Pelle Korsbæk Sørensen, Email: pekoso@ruc.dk, (communication expert)
Contact: Professor Thomas Boje, Email: boje@ruc.dk, Associate Professor Anders Ejrnæs, Email: ejrnaes@ruc.dk

The WORKCARESYNERGIES dissemination project ran for two years (2010/2011) and finished in December 2011.
Nevertheless, this homepage is being maintained for the next years to allow downloads of project information and related documents.